Drejtoria e Inspekcionit ka filluar të shqiptoj gjoba për hedhjen e mbeturinave

0
48

 

Drejtoria e Inspekcionit ka filluar të shqiptoj gjoba për hedhjen e mbeturinave

Drejtoria e Inspekcionit në Komunën e Mitrovicës me qëllim të mbrojtjes së Mjedisit dhe krijimit të një ambienti sa më të pastër ka filluar ta zbatoj urdhëresën administrative nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Nr. 06/2018 për ndëshkime me gjoba mandatore.

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të përcaktuara. Me anë të këtij udhëzimi përcaktohen procedurat për shqiptimin e ndëshkimeve me gjoba mandatore personave fizik dhe juridik të cilët dëmtojnë mjedisin duke hedhur mbeturinat në vendet jo të duhura.

Gjobat kategorizohen nga 5 deri në 100 euro, varësisht nga dëmi që i bëhet mjedisit, ku gjoba më e lartë do të shqiptohet për hedhjen e çfarëdo lloj mbeturine në ujëra të përroskave, lumenjve, liqeneve ose sipërfaqeve të tjera me ujë.

Inspektorja për shërbime komunale, Kimete Berisha, vetëm gjatë ditës së djeshme ka shqiptuar 3 gjoba mandatore, duke bërë të ditur se nëse personi i ndëshkuar me gjobë mandatore e bën pagesën brenda 15 ditëve, gjoba është 50% me lirë, ndërsa në raste kur personi fizik apo juridik nuk e bën pagesën e gjobës mandatore brenda 15 ditëve, lënda procedohet tek përmbaruesi për ekzekutim.

Drejtoria e Inspekcionit ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të ruajnë ambientin dhe mos të bëjnë hedhjen e mbeturinave jashtë kontejnerëve, përndryshe të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët hasen nga Inspekcioni duke hedhur mbeturina do të gjobiten me gjoba mandatore konform ligjeve në fuqi.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here