Së shpejti inovacioni i parkinugut rotarik ne Mitrovicë

0
2238
Duke parë gjendjen e rrugëve dhe problemet e pazgjedhura të parkingjeve mora inciativen që të krijoja hapësira parkingu të mjaftueshme për qdo kokë banori. Parkingu Vertikal si ide nuk është diqka e re, por unë e kam përpiluar me ndimen e arkitektëve dhe
inxhinierëve të makinerisë që prodhimi i saj të kryhet në Kosovë pa nevojë të importit nga shtete tjera. Ky projekt në Kosovë nuk është aplikuar ndokund sikurse kemi rastin në shtetet tjera të zhvilluara në botë. Parkingjet e tilla përveç që zgjidh problemin e parkingjeve ai mundëson dhe rritjen e hapësirave rekreative, parqeve dhe zgjerimin e rrugëve për shfrytezim. Lokacioni i parë për implementim e këtij projekti është zgjedhur qyteti i Mitrovices, pasi që edhe komuna e mbeshteti dhe lehtësoj si pilotprojekt për implementimin e saj. Gjithashtu ekipi punues si dhe punishtja e kompanisë gjendet në qytetin e Mitrovices shtoj shefi i kompanis Smart.P.
Shiko Videon

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here